Naraguna:Bennylin/Purwadarminta/ê

êbab ebab ꦲꦼꦧꦧ꧀
êbak ebak ꦲꦼꦧꦏ꧀
êban eban ꦲꦼꦧꦤ꧀
êbang ebang ꦲꦼꦧꦁ
êbas ebas ꦲꦼꦧꦱ꧀
êbèk ebek ꦲꦼꦧꦺꦏ꧀
êbèng ebeng ꦲꦼꦧꦺꦁ
êbêk ebek ꦲꦼꦧꦼꦏ꧀
êbyak ebyak ꦲꦼꦧꦾꦏ꧀
êbyar ebyar ꦲꦼꦧꦾꦂ
êblag eblag ꦲꦼꦧ꧀ꦭꦒ꧀
êblak eblak ꦲꦼꦧ꧀ꦭꦏ꧀
êblêg ebleg ꦲꦼꦧ꧀ꦭꦼꦒ꧀
êblêng ebleng ꦲꦼꦧ꧀ꦭꦼꦁ
êblês ebles ꦲꦼꦧ꧀ꦭꦼꦱ꧀
êblong eblong ꦲꦼꦧ꧀ꦭꦺꦴꦁ
êbuh ebuh ꦲꦼꦧꦸꦃ
êbuk ebuk ꦲꦼꦧꦸꦏ꧀
êbur ebur ꦲꦼꦧꦸꦂ
êbut ebut ꦲꦼꦧꦸꦠ꧀
êbod ebod ꦲꦼꦧꦺꦴꦢ꧀
êbog ebog ꦲꦼꦧꦺꦴꦒ꧀
êbon ebon ꦲꦼꦧꦺꦴꦤ꧀
êbong ebong ꦲꦼꦧꦺꦴꦁ
êbot ebot ꦲꦼꦧꦺꦴꦠ꧀
êbrèh ebreh ꦲꦼꦧꦿꦺꦃ
êbrug ebrug ꦲꦼꦧꦿꦸꦒ꧀
êbruk ebruk ꦲꦼꦧꦿꦸꦏ꧀
êbrok ebrok ꦲꦼꦧꦿꦺꦴꦏ꧀
êdak edak ꦲꦼꦢꦏ꧀
êdar edar ꦲꦼꦢꦂ
êdal edal ꦲꦼꦢꦭ꧀
êdang edang ꦲꦼꦢꦁ
êdêd eded ꦲꦼꦢꦼꦢ꧀
êdêg edeg ꦲꦼꦢꦼꦒ꧀
êdên eden ꦲꦼꦢꦼꦤ꧀
êdir edir ꦲꦼꦢꦶꦂ
êdu edu ꦲꦼꦢꦸ
êduk eduk ꦲꦼꦢꦸꦏ꧀
êdum edum ꦲꦼꦢꦸꦩ꧀
êdus edus ꦲꦼꦢꦸꦱ꧀
êdoh edoh ꦲꦼꦢꦺꦴꦃ
êdol edol ꦲꦼꦢꦺꦴꦭ꧀
êdom edom ꦲꦼꦢꦺꦴꦩ꧀
êdrèl edrel ꦲꦼꦢꦿꦺꦭ꧀
êjag ejag ꦲꦼꦗꦒ꧀
êjak ejak ꦲꦼꦗꦏ꧀
êjar ejar ꦲꦼꦗꦂ
êjèg ejeg ꦲꦼꦗꦺꦒ꧀
êjêk ejek ꦲꦼꦗꦼꦏ꧀
êjèr ejer ꦲꦼꦗꦺꦂ
êjip ejip ꦲꦼꦗꦶꦥ꧀
êjit ejit ꦲꦼꦗꦶꦠ꧀
êjum ejum ꦲꦼꦗꦸꦩ꧀
êjur ejur ꦲꦼꦗꦸꦂ
êjog ejog ꦲꦼꦗꦺꦴꦒ꧀
êjor ejor ꦲꦼꦗꦺꦴꦂ
êdhag edhag ꦲꦼꦝꦒ꧀
êdhak edhak ꦲꦼꦝꦏ꧀
êdhèng edheng ꦲꦼꦝꦺꦁ
êdhêg edheg ꦲꦼꦝꦼꦒ꧀
êdhêm edhem ꦲꦼꦝꦼꦩ꧀
êdhêp edhep ꦲꦼꦝꦼꦥ꧀
êdhuk edhuk ꦲꦼꦝꦸꦏ꧀
êdhun edhun ꦲꦼꦝꦸꦤ꧀
êdhok edhok ꦲꦼꦝꦺꦴꦏ꧀
êdhot edhot ꦲꦼꦝꦺꦴꦠ꧀
êgag egag ꦲꦼꦒꦒ꧀
êgah egah ꦲꦼꦒꦃ
êgak egak ꦲꦼꦒꦏ꧀
êgar egar ꦲꦼꦒꦂ
êgas egas ꦲꦼꦒꦱ꧀
êgèt eget ꦲꦼꦒꦺꦠ꧀
êgul egul ꦲꦼꦒꦸꦭ꧀
êgung egung ꦲꦼꦒꦸꦁ
êgoh egoh ꦲꦼꦒꦺꦴꦃ
êgol egol ꦲꦼꦒꦺꦴꦭ꧀
êgong egong ꦲꦼꦒꦺꦴꦁ
êgop egop ꦲꦼꦒꦺꦴꦥ꧀
êh eh ꦲꦼꦃ
êyog eyog ꦲꦼꦪꦺꦴꦒ꧀
êkèh ekeh ꦲꦼꦏꦺꦃ
êkèk ekek ꦲꦼꦏꦺꦏ꧀
êkul ekul ꦲꦼꦏꦸꦭ꧀
êkum ekum ꦲꦼꦏꦸꦩ꧀
êkur ekur ꦲꦼꦏꦸꦂ
êkol ekol ꦲꦼꦏꦺꦴꦭ꧀
êkon ekon ꦲꦼꦏꦺꦴꦤ꧀
êkor ekor ꦲꦼꦏꦺꦴꦂ
êkrok ekrok ꦲꦼꦏꦿꦺꦴꦏ꧀
êla ela ꦲꦼꦭ
êlak elak ꦲꦼꦭꦏ꧀
êlap elap ꦲꦼꦭꦥ꧀
êlar elar ꦲꦼꦭꦂ
êlas elas ꦲꦼꦭꦱ꧀
êlat elat ꦲꦼꦭꦠ꧀
êlèh eleh ꦲꦼꦭꦺꦃ
êlèk elek ꦲꦼꦭꦺꦏ꧀
êlèng eleng ꦲꦼꦭꦺꦁ
êlèr eler ꦲꦼꦭꦺꦂ
êlès eles ꦲꦼꦭꦺꦱ꧀
êlêb eleb ꦲꦼꦊꦧ꧀
êlèd eled ꦲꦼꦭꦺꦢ꧀
êlêm elem ꦲꦼꦊꦩ꧀
êlên elen ꦲꦼꦊꦤ꧀
êlêng eleng ꦲꦼꦊꦁ
êlêr eler ꦲꦼꦊꦂ
êlêt elet ꦲꦼꦊꦠ꧀
êlid elid ꦲꦼꦭꦶꦢ꧀
êlih elih ꦲꦼꦭꦶꦃ
êlik elik ꦲꦼꦭꦶꦏ꧀
êlim elim ꦲꦼꦭꦶꦩ꧀
êlir elir ꦲꦼꦭꦶꦂ
êlis elis ꦲꦼꦭꦶꦱ꧀
êlud elud ꦲꦼꦭꦸꦢ꧀
êlod elod ꦲꦼꦭꦺꦴꦢ꧀
êluh eluh ꦲꦼꦭꦸꦃ
êluk eluk ꦲꦼꦭꦸꦏ꧀
êlun elun ꦲꦼꦭꦸꦤ꧀
êlung elung ꦲꦼꦭꦸꦁ
êlur elur ꦲꦼꦭꦸꦂ
êlus elus ꦲꦼꦭꦸꦱ꧀
êlo elo ꦲꦼꦭꦺꦴ
êlob elob ꦲꦼꦭꦺꦴꦧ꧀
êlog elog ꦲꦼꦭꦺꦴꦒ꧀
êlud elud ꦲꦼꦭꦸꦢ꧀
êloh eloh ꦲꦼꦭꦺꦴꦃ
êlok elok ꦲꦼꦭꦺꦴꦏ꧀
êlom elom ꦲꦼꦭꦺꦴꦩ꧀
êlon elon ꦲꦼꦭꦺꦴꦤ꧀
êlong elong ꦲꦼꦭꦺꦴꦁ
êlos elos ꦲꦼꦭꦺꦴꦱ꧀
êlot elot ꦲꦼꦭꦺꦴꦠ꧀
êma ema ꦲꦼꦩ
êmak emak ꦲꦼꦩꦏ꧀
êmal emal ꦲꦼꦩꦭ꧀
êmar emar ꦲꦼꦩꦂ
êmas emas ꦲꦼꦩꦱ꧀
êmat emat ꦲꦼꦩꦠ꧀
êmbag embag ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦒ꧀
êmbah embah ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦃ
êmbak embak ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦏ꧀
êmban emban ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦤ꧀
êmbang embang ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦁ
êmbar embar ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦂ
êmbat embat ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦠ꧀
êmbèk embek ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦺꦏ꧀
êmbèn emben ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦺꦤ꧀
êmbèn buri emben buri ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦺꦤ꧀ꦧꦸꦫꦶ
êmbèng embeng ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦺꦁ
êmbêg embeg ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦼꦒ꧀
êmbêl embel ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦼꦭ꧀
êmbêr ember ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦼꦂ
êmbês embes ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦼꦱ꧀
êmbêt embet ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦼꦠ꧀
êmbêd embed ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦼꦢ꧀
êmbik embik ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦶꦏ꧀
êmbing embing ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦶꦁ
êmbil embil ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦶꦭ꧀
êmbing-êmbing, êmbing êmbing, êmbingêmbing embing-embing, embing embing, embingembing ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦶꦁꦲꦼꦩ꧀ꦧꦶꦁ
êmbir embir ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦶꦂ
êmbyah embyah ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦾꦃ
êmblèng embleng ꦲꦼꦩ꧀ꦧ꧀ꦭꦺꦁ
êmblog emblog ꦲꦼꦩ꧀ꦧ꧀ꦭꦺꦴꦒ꧀
êmbuh embuh ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦸꦃ
êmbuk embuk ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦸꦏ꧀
êmbun embun ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦸꦤ꧀
êmbur embur ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦸꦂ
êmbus embus ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦸꦱ꧀
êmboh emboh ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦺꦴꦃ
êmbok embok ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦺꦴꦏ꧀
êmong emong ꦲꦼꦩꦺꦴꦁ
êmbrèh-êmbrèh, êmbrèh êmbrèh, êmbrèhêmbrèh embreh-embreh, embreh embreh, embrehembreh ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦿꦺꦃꦲꦼꦩ꧀ꦧꦿꦺꦃ
êmbritan embritan ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦿꦶꦠꦤ꧀
êmèk emek ꦲꦼꦩꦺꦏ꧀
êmèl emel ꦲꦼꦩꦺꦭ꧀
êmèn emen ꦲꦼꦩꦺꦤ꧀
êmèl emel ꦲꦼꦩꦺꦭ꧀
êmêk emek ꦲꦼꦩꦼꦏ꧀
êmên emen ꦲꦼꦩꦼꦤ꧀
êmêng emeng ꦲꦼꦩꦼꦁ
êmêr emer ꦲꦼꦩꦼꦂ
êmi emi ꦲꦼꦩꦶ
êmik emik ꦲꦼꦩꦶꦏ꧀
êmil emil ꦲꦼꦩꦶꦭ꧀
êmin emin ꦲꦼꦩꦶꦤ꧀
êming eming ꦲꦼꦩꦶꦁ
êmis emis ꦲꦼꦩꦶꦱ꧀
êmud emud ꦲꦼꦩꦸꦢ꧀
mud mud ꦩꦸꦢ꧀
êmum emum ꦲꦼꦩꦸꦩ꧀
êmung emung ꦲꦼꦩꦸꦁ
êmur emur ꦲꦼꦩꦸꦂ
êmut emut ꦲꦼꦩꦸꦠ꧀
êmoh emoh ꦲꦼꦩꦺꦴꦃ
êmon emon ꦲꦼꦩꦺꦴꦤ꧀
êmon-êmon, êmon êmon, êmonêmon emon-emon, emon emon, emonemon ꦲꦼꦩꦺꦴꦤ꧀ꦲꦼꦩꦺꦴꦤ꧀
êmong emong ꦲꦼꦩꦺꦴꦁ
êmor emor ꦲꦼꦩꦺꦴꦂ
êmot emot ꦲꦼꦩꦺꦴꦠ꧀
êmpak empak ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦏ꧀
êmpal empal ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦭ꧀
êmpan empan ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦤ꧀
êmpas empas ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦱ꧀
êmpèk empek ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦺꦏ꧀
êmplèng empleng ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦺꦁ
êmpèt empet ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦺꦠ꧀
êmpêl empel ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦼꦭ꧀
êmpên empen ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦼꦤ꧀
êmpêt empet ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦼꦠ꧀
êmping emping ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦶꦁ
êmpir empir ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦶꦂ
êmpis empis ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦶꦱ꧀
êmpyak empyak ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦾꦏ꧀
êmplah emplah ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦃ
êmplak emplak ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦏ꧀
êmplang emplang ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦁ
êmplong emplong ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦺꦴꦁ
êmplèk emplek ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦺꦏ꧀
êmplèng empleng ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦺꦁ
êmplêp emplep ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦼꦥ꧀
êmpluk empluk ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦸꦏ꧀
êmplok emplok ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦺꦴꦏ꧀
êmpu empu ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦸ
êmpuk empuk ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦸꦏ꧀
êmpun empun ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀
êmpus empus ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦸꦱ꧀
êmput emput ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦸꦠ꧀
êmpog empog ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦺꦴꦒ꧀
êmpok empok ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦺꦴꦏ꧀
êmpol empol ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦺꦴꦭ꧀
êmpon-êmpon, êmpon êmpon, êmponêmpon empon-empon, empon empon, emponempon ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦺꦴꦤ꧀ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦺꦴꦤ꧀
êmpot empot ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦺꦴꦠ꧀
êmprah-êmprah, êmprah êmprah, êmprahêmprah emprah-emprah, emprah emprah, emprahemprah ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦿꦃꦲꦼꦩ꧀ꦥꦿꦃ
êmprak emprak ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦿꦏ꧀
êmprèh empreh ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦿꦺꦃ
êmprèt empret ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦿꦺꦠ꧀
êmprêt empret ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦽꦠ꧀
êmprit emprit ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦿꦶꦠ꧀
êmprit-gantil, êmprit gantil, êmpritgantil emprit-gantil, emprit gantil, empritgantil ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦿꦶꦠ꧀ꦒꦤ꧀ꦠꦶꦭ꧀
ênak-ênik, ênak ênik, ênakênik enak-enik, enak enik, enakenik ꦲꦼꦤꦏ꧀ꦲꦼꦤꦶꦏ꧀
ênal enal ꦲꦼꦤꦭ꧀
ênam enam ꦲꦼꦤꦩ꧀
ênar-ênir, ênar ênir, ênarênir enar-enir, enar enir, enarenir ꦲꦼꦤꦂꦲꦼꦤꦶꦂ
ênda enda ꦲꦼꦤ꧀ꦢ
êndah endah ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦃ
êndak endak ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦏ꧀
êndan endan ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦤ꧀
êndang endang ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦁ
êndat endat ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦠ꧀
êndat-êndut, êndat êndut, êndatêndut endat-endut, endat endut, endatendut ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦠ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦸꦠ꧀
êndèl endel ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦺꦭ꧀
êndêl endel ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦼꦭ꧀
êndêm endem ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦼꦩ꧀
êndi endi ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦶ
êndut-êndut, êndut êndut, êndutêndut endut-endut, endut endut, endutendut ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦸꦠ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦸꦠ꧀
êndon endon ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦺꦴꦤ꧀
ênjah enjah ꦲꦼꦚ꧀ꦗꦃ
ênjêt enjet ꦲꦼꦚ꧀ꦗꦼꦠ꧀
ênjuk enjuk ꦲꦼꦚ꧀ꦗꦸꦏ꧀
ênjut enjut ꦲꦼꦚ꧀ꦗꦸꦠ꧀
ênjot enjot ꦲꦼꦚ꧀ꦗꦺꦴꦠ꧀
êndha endha ꦲꦼꦤ꧀ꦝ
êndhah endhah ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦃ
êndhak endhak ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦏ꧀
êndhak-êndhak cacing endhak-endhak cacing ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦏ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦏ꧀ꦕꦕꦶꦁ
êndhas endhas ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦱ꧀
êndhe endhe ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦺ
êndhèg endheg ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦺꦒ꧀
êndhèk endhek ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦺꦏ꧀
êndhêg endheg ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦼꦒ꧀
êndhêk endhek ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦼꦏ꧀
êndhêm endhem ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦼꦩ꧀
êndhêt endhet ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦼꦠ꧀
êndhih endhih ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦶꦃ
êndhik endhik ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦶꦏ꧀
êndhil endhil ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦶꦭ꧀
êndhuk endhuk ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦸꦏ꧀
êndhut endhut ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦸꦠ꧀
êndhog endhog ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦺꦴꦒ꧀
êndhok endhok ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦺꦴꦏ꧀
êndhong endhong ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦺꦴꦁ
êne ene ꦲꦼꦤꦺ
ênèh eneh ꦲꦼꦤꦺꦃ
nèh neh ꦤꦺꦃ
ênèm enem ꦲꦼꦤꦺꦩ꧀
ênèt enet ꦲꦼꦤꦺꦠ꧀
ênêb eneb ꦲꦼꦤꦼꦧ꧀
ênêk enek ꦲꦼꦤꦼꦏ꧀
ênêm enem ꦲꦼꦤꦼꦩ꧀
nêm nem ꦤꦼꦩ꧀
ênêng eneng ꦲꦼꦤꦼꦁ
ênêngna enengna ꦲꦼꦤꦼꦁꦤ
ênêr ener ꦲꦼꦤꦼꦂ
ênês enes ꦲꦼꦤꦼꦱ꧀
ênêt enet ꦲꦼꦤꦼꦠ꧀
êni eni ꦲꦼꦤꦶ
ênik enik ꦲꦼꦤꦶꦏ꧀
êning ening ꦲꦼꦤꦶꦁ
ênir enir ꦲꦼꦤꦶꦂ
nir nir ꦤꦶꦂ
ênu enu ꦲꦼꦤꦸ
ênung enung ꦲꦼꦤꦸꦁ
ênut enut ꦲꦼꦤꦸꦠ꧀
nut nut ꦤꦸꦠ꧀
êno eno ꦲꦼꦤꦺꦴ
ênom enom ꦲꦼꦤꦺꦴꦩ꧀
êntal ental ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦭ꧀
êntas entas ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦱ꧀
êntèk entek ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦺꦏ꧀
êntèk atine entek atine ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦺꦏ꧀ꦲꦠꦶꦤꦺ
êntèk ênting entek enting ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦺꦏ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦶꦁ
êntèn-êntèn, êntèn êntèn, êntènêntèn enten-enten, enten enten, entenenten ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀
êntêb enteb ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦼꦧ꧀
êntês entes ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦼꦱ꧀
ênti enti ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦶ
êntih entih ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦶꦃ
ênting enting ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦶꦁ
êntul entul ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦸꦭ꧀
êntung entung ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦸꦁ
êntèk-êntung, êntèk êntung, êntèkêntung entek-entung, entek entung, entekentung ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦺꦏ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦸꦁ
êntup entup ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦸꦥ꧀
êntut entut ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦸꦠ꧀
êntok entok ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦺꦴꦏ꧀
êntol entol ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦺꦴꦭ꧀
êntos entos ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀
êntrag-êntrog, êntrag êntrog, êntragêntrog entrag-entrog, entrag entrog, entragentrog ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦿꦒ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦿꦺꦴꦒ꧀
êntrig entrig ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦿꦶꦒ꧀
êntrog entrog ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦿꦺꦴꦒ꧀
êncak encak ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦏ꧀
êncak-ênci, êncak ênci, êncakênci encak-enci, encak enci, encakenci ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦏ꧀ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦶ
êncèh enceh ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦺꦃ
êncèlan encelan ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦺꦭꦤ꧀
êncèt encet ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦺꦠ꧀
êncêp encep ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦼꦥ꧀
êncik encik ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦶꦏ꧀
êncit encit ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦶꦠ꧀
êncit-êncitan, êncit êncitan, êncitêncitan encit-encitan, encit encitan, encitencitan ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦶꦠ꧀ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦶꦠꦤ꧀
êncung encung ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦸꦁ
êncup encup ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦸꦥ꧀
êncot encot ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦺꦴꦠ꧀
êncrêt encret ꦲꦼꦤ꧀ꦕ꧀ꦂꦼꦠ꧀
êncrit encrit ꦲꦼꦤ꧀ꦕ꧀ꦂꦶꦠ꧀
ênthak enthak ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦏ꧀
ênthang enthang ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦁ
ênthar enthar ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦂ
ênthêk-ênthêk, ênthêk ênthêk, ênthêkênthêk enthek-enthek, enthek enthek, enthekenthek ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦼꦏ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦼꦏ꧀
ênthêl enthel ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦼꦭ꧀
ênthêt enthet ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦼꦠ꧀
ênthik enthik ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦶꦏ꧀
ênthil enthil ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦶꦭ꧀
ênthir enthir ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦶꦂ
ênthit enthit ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦶꦠ꧀
ênthu enthu ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦸ
ênthul enthul ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦸꦭ꧀
ênthung enthung ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦸꦁ
ênthok enthok ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦺꦴꦏ꧀
ênthok-ênthing, ênthok ênthing, ênthokênthing enthok-enthing, enthok enthing, enthokenthing ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦺꦴꦏ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦶꦁ
ênya enya ꦲꦼꦚ
ênyah enyah ꦲꦼꦚꦃ
ênyak enyak ꦲꦼꦚꦏ꧀
ênyang enyang ꦲꦼꦚꦁ
ênyat enyat ꦲꦼꦚꦠ꧀
ênyèk enyek ꦲꦼꦚꦺꦏ꧀
ênyêp enyep ꦲꦼꦚꦼꦥ꧀
ênyêt enyet ꦲꦼꦚꦼꦠ꧀
ênga enga ꦲꦼꦔ
êngah engah ꦲꦼꦔꦃ
êngèh engeh ꦲꦼꦔꦺꦃ
êngèl engel ꦲꦼꦔꦺꦭ꧀
êngèn engen ꦲꦼꦔꦺꦤ꧀
êngên engen ꦲꦼꦔꦼꦤ꧀
êngês enges ꦲꦼꦔꦼꦱ꧀
êngêt enget ꦲꦼꦔꦼꦠ꧀
êngga engga ꦲꦼꦁꦒ
ênggak enggak ꦲꦼꦁꦒꦏ꧀
ênggal enggal ꦲꦼꦁꦒꦭ꧀
êngge engge ꦲꦼꦁꦒꦺ
ênggèh enggeh ꦲꦼꦁꦒꦺꦃ
ênggèk enggek ꦲꦼꦁꦒꦺꦏ꧀
ênggèn enggen ꦲꦼꦁꦒꦺꦤ꧀
ênggèr engger ꦲꦼꦁꦒꦺꦂ
ênggêl enggel ꦲꦼꦁꦒꦼꦭ꧀
ênggêng enggeng ꦲꦼꦁꦒꦼꦁ
ênggêt engget ꦲꦼꦁꦒꦼꦠ꧀
ênggih enggih ꦲꦼꦁꦒꦶꦃ
ênggih bêton enggih beton ꦲꦼꦁꦒꦶꦃꦧꦼꦠꦺꦴꦤ꧀
ênggik enggik ꦲꦼꦁꦒꦶꦏ꧀
ênggir enggir ꦲꦼꦁꦒꦶꦂ
êngguh engguh ꦲꦼꦁꦒꦸꦃ
ênggoh enggoh ꦲꦼꦁꦒꦺꦴꦃ
ênggo enggo ꦲꦼꦁꦒꦺꦴ
ênggok enggok ꦲꦼꦁꦒꦺꦴꦏ꧀
ênggon enggon ꦲꦼꦁꦒꦺꦴꦤ꧀
ênggrêg enggreg ꦲꦼꦁꦒꦼꦒ꧀
êngi engi ꦲꦼꦔꦶ
êngik engik ꦲꦼꦔꦶꦏ꧀
êngis engis ꦲꦼꦔꦶꦱ꧀
êngka engka ꦲꦼꦁꦏ
êngkap engkap ꦲꦼꦁꦏꦥ꧀
êngkak engkak ꦲꦼꦁꦏꦏ꧀
êngkas engkas ꦲꦼꦁꦏꦱ꧀
êngkès-êngkès, êngkès êngkès, êngkèsêngkès engkes-engkes, engkes engkes, engkesengkes ꦲꦼꦁꦏꦺꦱ꧀ꦲꦼꦁꦏꦺꦱ꧀
êngkèt-êngkèt, êngkèt êngkèt, êngkètêngkèt engket-engket, engket engket, engketengket ꦲꦼꦁꦏꦺꦠ꧀ꦲꦼꦁꦏꦺꦠ꧀
êngkin engkin ꦲꦼꦁꦏꦶꦤ꧀
êngkir engkir ꦲꦼꦁꦏꦶꦂ
êngklèk engklek ꦲꦼꦁꦏ꧀ꦭꦺꦏ꧀
êngkuk engkuk ꦲꦼꦁꦏꦸꦏ꧀
êngkup engkup ꦲꦼꦁꦏꦸꦥ꧀
êngko engko ꦲꦼꦁꦏꦺꦴ
êngkok engkok ꦲꦼꦁꦏꦺꦴꦏ꧀
êngkrêng engkreng ꦲꦼꦁꦏꦽꦁ
êngkrik engkrik ꦲꦼꦁꦏꦿꦶꦏ꧀
êngu engu ꦲꦼꦔꦸ
êngon engon ꦲꦼꦔꦺꦴꦤ꧀
êngrêm engrem ꦲꦼꦔꦽꦩ꧀
êpak epak ꦲꦼꦥꦏ꧀
êpal epal ꦲꦼꦥꦭ꧀
êpan epan ꦲꦼꦥꦤ꧀
êpang epang ꦲꦼꦥꦁ
êpe epe ꦲꦼꦥꦺ
êpèh epeh ꦲꦼꦥꦺꦃ
êpèk epek ꦲꦼꦥꦺꦏ꧀
êpèl epel ꦲꦼꦥꦺꦭ꧀
êpèn epen ꦲꦼꦥꦺꦤ꧀
êpês epes ꦲꦼꦥꦼꦱ꧀
êpêp epep ꦲꦼꦥꦼꦥ꧀
êpik epik ꦲꦼꦥꦶꦏ꧀
êpil epil ꦲꦼꦥꦶꦭ꧀
êplang eplang ꦲꦼꦥ꧀ꦭꦁ
êplong eplong ꦲꦼꦥ꧀ꦭꦺꦴꦁ
êplèk eplek ꦲꦼꦥ꧀ꦭꦺꦏ꧀
êpluk epluk ꦲꦼꦥ꧀ꦭꦸꦏ꧀
êplup eplup ꦲꦼꦥ꧀ꦭꦸꦥ꧀
êpuh epuh ꦲꦼꦥꦸꦃ
êpuk epuk ꦲꦼꦥꦸꦏ꧀
êpur epur ꦲꦼꦥꦸꦂ
êpoh epoh ꦲꦼꦥꦺꦴꦃ
êpok epok ꦲꦼꦥꦺꦴꦏ꧀
êpor epor ꦲꦼꦥꦺꦴꦂ
êpos epos ꦲꦼꦥꦺꦴꦱ꧀
êra era ꦲꦼꦫ
êrad erad ꦲꦼꦫꦢ꧀
êrah erah ꦲꦼꦫꦃ
êrak erak ꦲꦼꦫꦏ꧀
êram eram ꦲꦼꦫꦩ꧀
êrèh ereh ꦲꦼꦫꦺꦃ
êrèk erek ꦲꦼꦫꦺꦏ꧀
êrèn eren ꦲꦼꦫꦺꦤ꧀
êrès eres ꦲꦼꦫꦺꦱ꧀
êrêb ereb ꦲꦼꦉꦧ꧀
êrêm erem ꦲꦼꦉꦩ꧀
êrêp erep ꦲꦼꦉꦥ꧀
êrês eres ꦲꦼꦉꦱ꧀
êri eri ꦲꦼꦫꦶ
êrih erih ꦲꦼꦫꦶꦃ
êrik erik ꦲꦼꦫꦶꦏ꧀
êrit erit ꦲꦼꦫꦶꦠ꧀
êru eru ꦲꦼꦫꦸ
êrug erug ꦲꦼꦫꦸꦒ꧀
êruh eruh ꦲꦼꦫꦸꦃ
êroh eroh ꦲꦼꦫꦺꦴꦃ
êrut erut ꦲꦼꦫꦸꦠ꧀
êrob erob ꦲꦼꦫꦺꦴꦧ꧀
êrog erog ꦲꦼꦫꦺꦴꦒ꧀
êrong erong ꦲꦼꦫꦺꦴꦁ
êros eros ꦲꦼꦫꦺꦴꦱ꧀
êrti erti ꦲꦼꦂꦠꦶ
êsa esa ꦲꦼꦱ
êsah esah ꦲꦼꦱꦃ
êsak esak ꦲꦼꦱꦏ꧀
êsat esat ꦲꦼꦱꦠ꧀
êsèng eseng ꦲꦼꦱꦺꦁ
êsês eses ꦲꦼꦱꦼꦱ꧀
êsih esih ꦲꦼꦱꦶꦃ
êsuh esuh ꦲꦼꦱꦸꦃ
êsuk esuk ꦲꦼꦱꦸꦏ꧀
êsung esung ꦲꦼꦱꦸꦁ
êsur esur ꦲꦼꦱꦸꦂ
êsog esog ꦲꦼꦱꦺꦴꦒ꧀
êsok esok ꦲꦼꦱꦺꦴꦏ꧀
êsol esol ꦲꦼꦱꦺꦴꦭ꧀
êsong esong ꦲꦼꦱꦺꦴꦁ
êsop esop ꦲꦼꦱꦺꦴꦥ꧀
êsor esor ꦲꦼꦱꦺꦴꦂ
êsot esot ꦲꦼꦱꦺꦴꦠ꧀
êtêng eteng ꦲꦼꦠꦼꦁ
êtêr eter ꦲꦼꦠꦼꦂ
êtik etik ꦲꦼꦠꦶꦏ꧀
êtir etir ꦲꦼꦠꦶꦂ
êtuk etuk ꦲꦼꦠꦸꦏ꧀
êtum etum ꦲꦼꦠꦸꦩ꧀
êtus etus ꦲꦼꦠꦸꦱ꧀
êtut etut ꦲꦼꦠꦸꦠ꧀
êtog etog ꦲꦼꦠꦺꦴꦒ꧀
êtoh etoh ꦲꦼꦠꦺꦴꦃ
êtum etum ꦲꦼꦠꦸꦩ꧀
êtong etong ꦲꦼꦠꦺꦴꦁ
êtor etor ꦲꦼꦠꦺꦴꦂ
êtrap etrap ꦲꦼꦠꦿꦥ꧀
êcak ecak ꦲꦼꦕꦏ꧀
êcam ecam ꦲꦼꦕꦩ꧀
êcap ecap ꦲꦼꦕꦥ꧀
êcèh eceh ꦲꦼꦕꦺꦃ
êcèk ecek ꦲꦼꦕꦺꦏ꧀
êcu ecu ꦲꦼꦕꦸ
êcul ecul ꦲꦼꦕꦸꦭ꧀
êting eting ꦲꦼꦠꦶꦁ
êthuk ethuk ꦲꦼꦛꦸꦏ꧀
êthung ethung ꦲꦼꦛꦸꦁ
êthur ethur ꦲꦼꦛꦸꦂ
êwèt ewet ꦲꦼꦮꦺꦠ꧀
êwor ewor ꦲꦼꦮꦺꦴꦂ
hêbab hebab ꦲꦼꦧꦧ꧀
hêbak hebak ꦲꦼꦧꦏ꧀
hêban heban ꦲꦼꦧꦤ꧀
hêbang hebang ꦲꦼꦧꦁ
hêbas hebas ꦲꦼꦧꦱ꧀
hêbèk hebek ꦲꦼꦧꦺꦏ꧀
hêbèng hebeng ꦲꦼꦧꦺꦁ
hêbêk hebek ꦲꦼꦧꦼꦏ꧀
hêbyak hebyak ꦲꦼꦧꦾꦏ꧀
hêbyar hebyar ꦲꦼꦧꦾꦂ
hêblag heblag ꦲꦼꦧ꧀ꦭꦒ꧀
hêblak heblak ꦲꦼꦧ꧀ꦭꦏ꧀
hêblêg hebleg ꦲꦼꦧ꧀ꦭꦼꦒ꧀
hêblêng hebleng ꦲꦼꦧ꧀ꦭꦼꦁ
hêblês hebles ꦲꦼꦧ꧀ꦭꦼꦱ꧀
hêblong heblong ꦲꦼꦧ꧀ꦭꦺꦴꦁ
hêbuh hebuh ꦲꦼꦧꦸꦃ
hêbuk hebuk ꦲꦼꦧꦸꦏ꧀
hêbur hebur ꦲꦼꦧꦸꦂ
hêbut hebut ꦲꦼꦧꦸꦠ꧀
hêbod hebod ꦲꦼꦧꦺꦴꦢ꧀
hêbog hebog ꦲꦼꦧꦺꦴꦒ꧀
hêbon hebon ꦲꦼꦧꦺꦴꦤ꧀
hêbong hebong ꦲꦼꦧꦺꦴꦁ
hêbot hebot ꦲꦼꦧꦺꦴꦠ꧀
hêbrèh hebreh ꦲꦼꦧꦿꦺꦃ
hêbrug hebrug ꦲꦼꦧꦿꦸꦒ꧀
hêbruk hebruk ꦲꦼꦧꦿꦸꦏ꧀
hêbrok hebrok ꦲꦼꦧꦿꦺꦴꦏ꧀
hêdak hedak ꦲꦼꦢꦏ꧀
hêdar hedar ꦲꦼꦢꦂ
hêdal hedal ꦲꦼꦢꦭ꧀
hêdang hedang ꦲꦼꦢꦁ
hêdêd heded ꦲꦼꦢꦼꦢ꧀
hêdêg hedeg ꦲꦼꦢꦼꦒ꧀
hêdên heden ꦲꦼꦢꦼꦤ꧀
hêdir hedir ꦲꦼꦢꦶꦂ
hêdu hedu ꦲꦼꦢꦸ
hêduk heduk ꦲꦼꦢꦸꦏ꧀
hêdum hedum ꦲꦼꦢꦸꦩ꧀
hêdus hedus ꦲꦼꦢꦸꦱ꧀
hêdoh hedoh ꦲꦼꦢꦺꦴꦃ
hêdol hedol ꦲꦼꦢꦺꦴꦭ꧀
hêdom hedom ꦲꦼꦢꦺꦴꦩ꧀
hêdrèl hedrel ꦲꦼꦢꦿꦺꦭ꧀
hêjag hejag ꦲꦼꦗꦒ꧀
hêjak hejak ꦲꦼꦗꦏ꧀
hêjar hejar ꦲꦼꦗꦂ
hêjèg hejeg ꦲꦼꦗꦺꦒ꧀
hêjêk hejek ꦲꦼꦗꦼꦏ꧀
hêjèr hejer ꦲꦼꦗꦺꦂ
hêjip hejip ꦲꦼꦗꦶꦥ꧀
hêjit hejit ꦲꦼꦗꦶꦠ꧀
hêjum hejum ꦲꦼꦗꦸꦩ꧀
hêjur hejur ꦲꦼꦗꦸꦂ
hêjog hejog ꦲꦼꦗꦺꦴꦒ꧀
hêjor hejor ꦲꦼꦗꦺꦴꦂ
hêdhag hedhag ꦲꦼꦝꦒ꧀
hêdhak hedhak ꦲꦼꦝꦏ꧀
hêdhèng hedheng ꦲꦼꦝꦺꦁ
hêdhêg hedheg ꦲꦼꦝꦼꦒ꧀
hêdhêm hedhem ꦲꦼꦝꦼꦩ꧀
hêdhêp hedhep ꦲꦼꦝꦼꦥ꧀
hêdhuk hedhuk ꦲꦼꦝꦸꦏ꧀
hêdhun hedhun ꦲꦼꦝꦸꦤ꧀
hêdhok hedhok ꦲꦼꦝꦺꦴꦏ꧀
hêdhot hedhot ꦲꦼꦝꦺꦴꦠ꧀
hêgag hegag ꦲꦼꦒꦒ꧀
hêgah hegah ꦲꦼꦒꦃ
hêgak hegak ꦲꦼꦒꦏ꧀
hêgar hegar ꦲꦼꦒꦂ
hêgas hegas ꦲꦼꦒꦱ꧀
hêgèt heget ꦲꦼꦒꦺꦠ꧀
hêgul hegul ꦲꦼꦒꦸꦭ꧀
hêgung hegung ꦲꦼꦒꦸꦁ
hêgoh hegoh ꦲꦼꦒꦺꦴꦃ
hêgol hegol ꦲꦼꦒꦺꦴꦭ꧀
hêgong hegong ꦲꦼꦒꦺꦴꦁ
hêgop hegop ꦲꦼꦒꦺꦴꦥ꧀
hêh heh ꦲꦼꦃ
hêyog heyog ꦲꦼꦪꦺꦴꦒ꧀
hêkèh hekeh ꦲꦼꦏꦺꦃ
hêkèk hekek ꦲꦼꦏꦺꦏ꧀
hêkul hekul ꦲꦼꦏꦸꦭ꧀
hêkum hekum ꦲꦼꦏꦸꦩ꧀
hêkur hekur ꦲꦼꦏꦸꦂ
hêkol hekol ꦲꦼꦏꦺꦴꦭ꧀
hêkon hekon ꦲꦼꦏꦺꦴꦤ꧀
hêkor hekor ꦲꦼꦏꦺꦴꦂ
hêkrok hekrok ꦲꦼꦏꦿꦺꦴꦏ꧀
hêla hela ꦲꦼꦭ
hêlak helak ꦲꦼꦭꦏ꧀
hêlap helap ꦲꦼꦭꦥ꧀
hêlar helar ꦲꦼꦭꦂ
hêlas helas ꦲꦼꦭꦱ꧀
hêlat helat ꦲꦼꦭꦠ꧀
hêlèh heleh ꦲꦼꦭꦺꦃ
hêlèk helek ꦲꦼꦭꦺꦏ꧀
hêlèng heleng ꦲꦼꦭꦺꦁ
hêlèr heler ꦲꦼꦭꦺꦂ
hêlès heles ꦲꦼꦭꦺꦱ꧀
hêlêb heleb ꦲꦼꦊꦧ꧀
hêlèd heled ꦲꦼꦭꦺꦢ꧀
hêlêm helem ꦲꦼꦊꦩ꧀
hêlên helen ꦲꦼꦊꦤ꧀
hêlêng heleng ꦲꦼꦊꦁ
hêlêr heler ꦲꦼꦊꦂ
hêlêt helet ꦲꦼꦊꦠ꧀
hêlid helid ꦲꦼꦭꦶꦢ꧀
hêlih helih ꦲꦼꦭꦶꦃ
hêlik helik ꦲꦼꦭꦶꦏ꧀
hêlim helim ꦲꦼꦭꦶꦩ꧀
hêlir helir ꦲꦼꦭꦶꦂ
hêlis helis ꦲꦼꦭꦶꦱ꧀
hêlud helud ꦲꦼꦭꦸꦢ꧀
hêlod helod ꦲꦼꦭꦺꦴꦢ꧀
hêluh heluh ꦲꦼꦭꦸꦃ
hêluk heluk ꦲꦼꦭꦸꦏ꧀
hêlun helun ꦲꦼꦭꦸꦤ꧀
hêlung helung ꦲꦼꦭꦸꦁ
hêlur helur ꦲꦼꦭꦸꦂ
hêlus helus ꦲꦼꦭꦸꦱ꧀
hêlo helo ꦲꦼꦭꦺꦴ
hêlob helob ꦲꦼꦭꦺꦴꦧ꧀
hêlog helog ꦲꦼꦭꦺꦴꦒ꧀
hêlud helud ꦲꦼꦭꦸꦢ꧀
hêloh heloh ꦲꦼꦭꦺꦴꦃ
hêlok helok ꦲꦼꦭꦺꦴꦏ꧀
hêlom helom ꦲꦼꦭꦺꦴꦩ꧀
hêlon helon ꦲꦼꦭꦺꦴꦤ꧀
hêlong helong ꦲꦼꦭꦺꦴꦁ
hêlos helos ꦲꦼꦭꦺꦴꦱ꧀
hêlot helot ꦲꦼꦭꦺꦴꦠ꧀
hêma hema ꦲꦼꦩ
hêmak hemak ꦲꦼꦩꦏ꧀
hêmal hemal ꦲꦼꦩꦭ꧀
hêmar hemar ꦲꦼꦩꦂ
hêmas hemas ꦲꦼꦩꦱ꧀
hêmat hemat ꦲꦼꦩꦠ꧀
hêmbag hembag ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦒ꧀
hêmbah hembah ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦃ
hêmbak hembak ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦏ꧀
hêmban hemban ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦤ꧀
hêmbang hembang ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦁ
hêmbar hembar ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦂ
hêmbat hembat ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦠ꧀
hêmbèk hembek ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦺꦏ꧀
hêmbèn hemben ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦺꦤ꧀
hêmbèn buri hemben buri ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦺꦤ꧀ꦧꦸꦫꦶ
hêmbèng hembeng ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦺꦁ
hêmbêg hembeg ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦼꦒ꧀
hêmbêl hembel ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦼꦭ꧀
hêmbêr hember ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦼꦂ
hêmbês hembes ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦼꦱ꧀
hêmbêt hembet ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦼꦠ꧀
hêmbêd hembed ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦼꦢ꧀
hêmbik hembik ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦶꦏ꧀
hêmbing hembing ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦶꦁ
hêmbil hembil ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦶꦭ꧀
hêmbing-hêmbing, hêmbing hêmbing, hêmbingêmbing hembing-hembing, hembing hembing, hembingembing ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦶꦁꦲꦼꦩ꧀ꦧꦶꦁ
hêmbir hembir ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦶꦂ
hêmbyah hembyah ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦾꦃ
hêmblèng hembleng ꦲꦼꦩ꧀ꦧ꧀ꦭꦺꦁ
hêmblog hemblog ꦲꦼꦩ꧀ꦧ꧀ꦭꦺꦴꦒ꧀
hêmbuh hembuh ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦸꦃ
hêmbuk hembuk ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦸꦏ꧀
hêmbun hembun ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦸꦤ꧀
hêmbur hembur ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦸꦂ
hêmbus hembus ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦸꦱ꧀
hêmboh hemboh ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦺꦴꦃ
hêmbok hembok ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦺꦴꦏ꧀
hêmong hemong ꦲꦼꦩꦺꦴꦁ
hêmbrèh-hêmbrèh, hêmbrèh hêmbrèh, hêmbrèhêmbrèh hembreh-hembreh, hembreh hembreh, hembrehembreh ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦿꦺꦃꦲꦼꦩ꧀ꦧꦿꦺꦃ
hêmbritan hembritan ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦿꦶꦠꦤ꧀
hêmèk hemek ꦲꦼꦩꦺꦏ꧀
hêmèl hemel ꦲꦼꦩꦺꦭ꧀
hêmèn hemen ꦲꦼꦩꦺꦤ꧀
hêmèl hemel ꦲꦼꦩꦺꦭ꧀
hêmêk hemek ꦲꦼꦩꦼꦏ꧀
hêmên hemen ꦲꦼꦩꦼꦤ꧀
hêmêng hemeng ꦲꦼꦩꦼꦁ
hêmêr hemer ꦲꦼꦩꦼꦂ
hêmi hemi ꦲꦼꦩꦶ
hêmik hemik ꦲꦼꦩꦶꦏ꧀
hêmil hemil ꦲꦼꦩꦶꦭ꧀
hêmin hemin ꦲꦼꦩꦶꦤ꧀
hêming heming ꦲꦼꦩꦶꦁ
hêmis hemis ꦲꦼꦩꦶꦱ꧀
hêmud hemud ꦲꦼꦩꦸꦢ꧀
mud mud ꦩꦸꦢ꧀
hêmum hemum ꦲꦼꦩꦸꦩ꧀
hêmung hemung ꦲꦼꦩꦸꦁ
hêmur hemur ꦲꦼꦩꦸꦂ
hêmut hemut ꦲꦼꦩꦸꦠ꧀
hêmoh hemoh ꦲꦼꦩꦺꦴꦃ
hêmon hemon ꦲꦼꦩꦺꦴꦤ꧀
hêmon-hêmon, hêmon hêmon, hêmonêmon hemon-hemon, hemon hemon, hemonemon ꦲꦼꦩꦺꦴꦤ꧀ꦲꦼꦩꦺꦴꦤ꧀
hêmong hemong ꦲꦼꦩꦺꦴꦁ
hêmor hemor ꦲꦼꦩꦺꦴꦂ
hêmot hemot ꦲꦼꦩꦺꦴꦠ꧀
hêmpak hempak ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦏ꧀
hêmpal hempal ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦭ꧀
hêmpan hempan ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦤ꧀
hêmpas hempas ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦱ꧀
hêmpèk hempek ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦺꦏ꧀
hêmplèng hempleng ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦺꦁ
hêmpèt hempet ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦺꦠ꧀
hêmpêl hempel ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦼꦭ꧀
hêmpên hempen ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦼꦤ꧀
hêmpêt hempet ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦼꦠ꧀
hêmping hemping ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦶꦁ
hêmpir hempir ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦶꦂ
hêmpis hempis ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦶꦱ꧀
hêmpyak hempyak ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦾꦏ꧀
hêmplah hemplah ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦃ
hêmplak hemplak ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦏ꧀
hêmplang hemplang ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦁ
hêmplong hemplong ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦺꦴꦁ
hêmplèk hemplek ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦺꦏ꧀
hêmplèng hempleng ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦺꦁ
hêmplêp hemplep ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦼꦥ꧀
hêmpluk hempluk ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦸꦏ꧀
hêmplok hemplok ꦲꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦺꦴꦏ꧀
hêmpu hempu ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦸ
hêmpuk hempuk ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦸꦏ꧀
hêmpun hempun ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀
hêmpus hempus ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦸꦱ꧀
hêmput hemput ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦸꦠ꧀
hêmpog hempog ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦺꦴꦒ꧀
hêmpok hempok ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦺꦴꦏ꧀
hêmpol hempol ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦺꦴꦭ꧀
hêmpon-hêmpon, hêmpon hêmpon, hêmponêmpon hempon-hempon, hempon hempon, hemponempon ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦺꦴꦤ꧀ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦺꦴꦤ꧀
hêmpot hempot ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦺꦴꦠ꧀
hêmprah-hêmprah, hêmprah hêmprah, hêmprahêmprah hemprah-hemprah, hemprah hemprah, hemprahemprah ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦿꦃꦲꦼꦩ꧀ꦥꦿꦃ
hêmprak hemprak ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦿꦏ꧀
hêmprèh hempreh ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦿꦺꦃ
hêmprèt hempret ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦿꦺꦠ꧀
hêmprêt hempret ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦽꦠ꧀
hêmprit hemprit ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦿꦶꦠ꧀
hêmprit-gantil, hêmprit gantil, hêmpritgantil hemprit-gantil, hemprit gantil, hempritgantil ꦲꦼꦩ꧀ꦥꦿꦶꦠ꧀ꦒꦤ꧀ꦠꦶꦭ꧀
hênak-hênik, hênak hênik, hênakênik henak-henik, henak henik, henakenik ꦲꦼꦤꦏ꧀ꦲꦼꦤꦶꦏ꧀
hênal henal ꦲꦼꦤꦭ꧀
hênam henam ꦲꦼꦤꦩ꧀
hênar-hênir, hênar hênir, hênarênir henar-henir, henar henir, henarenir ꦲꦼꦤꦂꦲꦼꦤꦶꦂ
hênda henda ꦲꦼꦤ꧀ꦢ
hêndah hendah ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦃ
hêndak hendak ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦏ꧀
hêndan hendan ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦤ꧀
hêndang hendang ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦁ
hêndat hendat ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦠ꧀
hêndat-hêndut, hêndat hêndut, hêndatêndut hendat-hendut, hendat hendut, hendatendut ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦠ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦸꦠ꧀
hêndèl hendel ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦺꦭ꧀
hêndêl hendel ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦼꦭ꧀
hêndêm hendem ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦼꦩ꧀
hêndi hendi ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦶ
hêndut-hêndut, hêndut hêndut, hêndutêndut hendut-hendut, hendut hendut, hendutendut ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦸꦠ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦸꦠ꧀
hêndon hendon ꦲꦼꦤ꧀ꦢꦺꦴꦤ꧀
hênjah henjah ꦲꦼꦚ꧀ꦗꦃ
hênjêt henjet ꦲꦼꦚ꧀ꦗꦼꦠ꧀
hênjuk henjuk ꦲꦼꦚ꧀ꦗꦸꦏ꧀
hênjut henjut ꦲꦼꦚ꧀ꦗꦸꦠ꧀
hênjot henjot ꦲꦼꦚ꧀ꦗꦺꦴꦠ꧀
hêndha hendha ꦲꦼꦤ꧀ꦝ
hêndhah hendhah ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦃ
hêndhak hendhak ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦏ꧀
hêndhak-hêndhak cacing hendhak-hendhak cacing ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦏ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦏ꧀ꦕꦕꦶꦁ
hêndhas hendhas ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦱ꧀
hêndhe hendhe ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦺ
hêndhèg hendheg ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦺꦒ꧀
hêndhèk hendhek ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦺꦏ꧀
hêndhêg hendheg ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦼꦒ꧀
hêndhêk hendhek ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦼꦏ꧀
hêndhêm hendhem ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦼꦩ꧀
hêndhêt hendhet ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦼꦠ꧀
hêndhih hendhih ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦶꦃ
hêndhik hendhik ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦶꦏ꧀
hêndhil hendhil ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦶꦭ꧀
hêndhuk hendhuk ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦸꦏ꧀
hêndhut hendhut ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦸꦠ꧀
hêndhog hendhog ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦺꦴꦒ꧀
hêndhok hendhok ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦺꦴꦏ꧀
hêndhong hendhong ꦲꦼꦤ꧀ꦝꦺꦴꦁ
hêne hene ꦲꦼꦤꦺ
hênèh heneh ꦲꦼꦤꦺꦃ
nèh neh ꦤꦺꦃ
hênèm henem ꦲꦼꦤꦺꦩ꧀
hênèt henet ꦲꦼꦤꦺꦠ꧀
hênêb heneb ꦲꦼꦤꦼꦧ꧀
hênêk henek ꦲꦼꦤꦼꦏ꧀
hênêm henem ꦲꦼꦤꦼꦩ꧀
nêm nem ꦤꦼꦩ꧀
hênêng heneng ꦲꦼꦤꦼꦁ
hênêngna henengna ꦲꦼꦤꦼꦁꦤ
hênêr hener ꦲꦼꦤꦼꦂ
hênês henes ꦲꦼꦤꦼꦱ꧀
hênêt henet ꦲꦼꦤꦼꦠ꧀
hêni heni ꦲꦼꦤꦶ
hênik henik ꦲꦼꦤꦶꦏ꧀
hêning hening ꦲꦼꦤꦶꦁ
hênir henir ꦲꦼꦤꦶꦂ
nir nir ꦤꦶꦂ
hênu henu ꦲꦼꦤꦸ
hênung henung ꦲꦼꦤꦸꦁ
hênut henut ꦲꦼꦤꦸꦠ꧀
nut nut ꦤꦸꦠ꧀
hêno heno ꦲꦼꦤꦺꦴ
hênom henom ꦲꦼꦤꦺꦴꦩ꧀
hêntal hental ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦭ꧀
hêntas hentas ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦱ꧀
hêntèk hentek ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦺꦏ꧀
hêntèk atine hentek atine ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦺꦏ꧀ꦲꦠꦶꦤꦺ
hêntèk hênting hentek henting ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦺꦏ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦶꦁ
hêntèn-hêntèn, hêntèn hêntèn, hêntènêntèn henten-henten, henten henten, hentenenten ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀
hêntêb henteb ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦼꦧ꧀
hêntês hentes ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦼꦱ꧀
hênti henti ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦶ
hêntih hentih ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦶꦃ
hênting henting ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦶꦁ
hêntul hentul ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦸꦭ꧀
hêntung hentung ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦸꦁ
hêntèk-hêntung, hêntèk hêntung, hêntèkêntung hentek-hentung, hentek hentung, hentekentung ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦺꦏ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦸꦁ
hêntup hentup ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦸꦥ꧀
hêntut hentut ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦸꦠ꧀
hêntok hentok ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦺꦴꦏ꧀
hêntol hentol ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦺꦴꦭ꧀
hêntos hentos ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀
hêntrag-hêntrog, hêntrag hêntrog, hêntragêntrog hentrag-hentrog, hentrag hentrog, hentragentrog ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦿꦒ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦿꦺꦴꦒ꧀
hêntrig hentrig ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦿꦶꦒ꧀
hêntrog hentrog ꦲꦼꦤ꧀ꦠꦿꦺꦴꦒ꧀
hêncak hencak ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦏ꧀
hêncak-hênci, hêncak hênci, hêncakênci hencak-henci, hencak henci, hencakenci ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦏ꧀ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦶ
hêncèh henceh ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦺꦃ
hêncèlan hencelan ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦺꦭꦤ꧀
hêncèt hencet ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦺꦠ꧀
hêncêp hencep ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦼꦥ꧀
hêncik hencik ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦶꦏ꧀
hêncit hencit ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦶꦠ꧀
hêncit-hêncitan, hêncit hêncitan, hêncitêncitan hencit-hencitan, hencit hencitan, hencitencitan ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦶꦠ꧀ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦶꦠꦤ꧀
hêncung hencung ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦸꦁ
hêncup hencup ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦸꦥ꧀
hêncot hencot ꦲꦼꦚ꧀ꦕꦺꦴꦠ꧀
hêncrêt hencret ꦲꦼꦤ꧀ꦕ꧀ꦂꦼꦠ꧀
hêncrit hencrit ꦲꦼꦤ꧀ꦕ꧀ꦂꦶꦠ꧀
hênthak henthak ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦏ꧀
hênthang henthang ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦁ
hênthar henthar ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦂ
hênthêk-hênthêk, hênthêk hênthêk, hênthêkênthêk henthek-henthek, henthek henthek, henthekenthek ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦼꦏ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦼꦏ꧀
hênthêl henthel ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦼꦭ꧀
hênthêt henthet ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦼꦠ꧀
hênthik henthik ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦶꦏ꧀
hênthil henthil ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦶꦭ꧀
hênthir henthir ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦶꦂ
hênthit henthit ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦶꦠ꧀
hênthu henthu ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦸ
hênthul henthul ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦸꦭ꧀
hênthung henthung ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦸꦁ
hênthok henthok ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦺꦴꦏ꧀
hênthok-hênthing, hênthok hênthing, hênthokênthing henthok-henthing, henthok henthing, henthokenthing ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦺꦴꦏ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦛꦶꦁ
hênya henya ꦲꦼꦚ
hênyah henyah ꦲꦼꦚꦃ
hênyak henyak ꦲꦼꦚꦏ꧀
hênyang henyang ꦲꦼꦚꦁ
hênyat henyat ꦲꦼꦚꦠ꧀
hênyèk henyek ꦲꦼꦚꦺꦏ꧀
hênyêp henyep ꦲꦼꦚꦼꦥ꧀
hênyêt henyet ꦲꦼꦚꦼꦠ꧀
hênga henga ꦲꦼꦔ
hêngah hengah ꦲꦼꦔꦃ
hêngèh hengeh ꦲꦼꦔꦺꦃ
hêngèl hengel ꦲꦼꦔꦺꦭ꧀
hêngèn hengen ꦲꦼꦔꦺꦤ꧀
hêngên hengen ꦲꦼꦔꦼꦤ꧀
hêngês henges ꦲꦼꦔꦼꦱ꧀
hêngêt henget ꦲꦼꦔꦼꦠ꧀
hêngga hengga ꦲꦼꦁꦒ
hênggak henggak ꦲꦼꦁꦒꦏ꧀
hênggal henggal ꦲꦼꦁꦒꦭ꧀
hêngge hengge ꦲꦼꦁꦒꦺ
hênggèh henggeh ꦲꦼꦁꦒꦺꦃ
hênggèk henggek ꦲꦼꦁꦒꦺꦏ꧀
hênggèn henggen ꦲꦼꦁꦒꦺꦤ꧀
hênggèr hengger ꦲꦼꦁꦒꦺꦂ
hênggêl henggel ꦲꦼꦁꦒꦼꦭ꧀
hênggêng henggeng ꦲꦼꦁꦒꦼꦁ
hênggêt hengget ꦲꦼꦁꦒꦼꦠ꧀
hênggih henggih ꦲꦼꦁꦒꦶꦃ
hênggih bêton henggih beton ꦲꦼꦁꦒꦶꦃꦧꦼꦠꦺꦴꦤ꧀
hênggik henggik ꦲꦼꦁꦒꦶꦏ꧀
hênggir henggir ꦲꦼꦁꦒꦶꦂ
hêngguh hengguh ꦲꦼꦁꦒꦸꦃ
hênggoh henggoh ꦲꦼꦁꦒꦺꦴꦃ
hênggo henggo ꦲꦼꦁꦒꦺꦴ
hênggok henggok ꦲꦼꦁꦒꦺꦴꦏ꧀
hênggon henggon ꦲꦼꦁꦒꦺꦴꦤ꧀
hênggrêg henggreg ꦲꦼꦁꦒꦼꦒ꧀
hêngi hengi ꦲꦼꦔꦶ
hêngik hengik ꦲꦼꦔꦶꦏ꧀
hêngis hengis ꦲꦼꦔꦶꦱ꧀
hêngka hengka ꦲꦼꦁꦏ
hêngkap hengkap ꦲꦼꦁꦏꦥ꧀
hêngkak hengkak ꦲꦼꦁꦏꦏ꧀
hêngkas hengkas ꦲꦼꦁꦏꦱ꧀
hêngkès-hêngkès, hêngkès hêngkès, hêngkèsêngkès hengkes-hengkes, hengkes hengkes, hengkesengkes ꦲꦼꦁꦏꦺꦱ꧀ꦲꦼꦁꦏꦺꦱ꧀
hêngkèt-hêngkèt, hêngkèt hêngkèt, hêngkètêngkèt hengket-hengket, hengket hengket, hengketengket ꦲꦼꦁꦏꦺꦠ꧀ꦲꦼꦁꦏꦺꦠ꧀
hêngkin hengkin ꦲꦼꦁꦏꦶꦤ꧀
hêngkir hengkir ꦲꦼꦁꦏꦶꦂ
hêngklèk hengklek ꦲꦼꦁꦏ꧀ꦭꦺꦏ꧀
hêngkuk hengkuk ꦲꦼꦁꦏꦸꦏ꧀
hêngkup hengkup ꦲꦼꦁꦏꦸꦥ꧀
hêngko hengko ꦲꦼꦁꦏꦺꦴ
hêngkok hengkok ꦲꦼꦁꦏꦺꦴꦏ꧀
hêngkrêng hengkreng ꦲꦼꦁꦏꦽꦁ
hêngkrik hengkrik ꦲꦼꦁꦏꦿꦶꦏ꧀
hêngu hengu ꦲꦼꦔꦸ
hêngon hengon ꦲꦼꦔꦺꦴꦤ꧀
hêngrêm hengrem ꦲꦼꦔꦽꦩ꧀
hêpak hepak ꦲꦼꦥꦏ꧀
hêpal hepal ꦲꦼꦥꦭ꧀
hêpan hepan ꦲꦼꦥꦤ꧀
hêpang hepang ꦲꦼꦥꦁ
hêpe hepe ꦲꦼꦥꦺ
hêpèh hepeh ꦲꦼꦥꦺꦃ
hêpèk hepek ꦲꦼꦥꦺꦏ꧀
hêpèl hepel ꦲꦼꦥꦺꦭ꧀
hêpèn hepen ꦲꦼꦥꦺꦤ꧀
hêpês hepes ꦲꦼꦥꦼꦱ꧀
hêpêp hepep ꦲꦼꦥꦼꦥ꧀
hêpik hepik ꦲꦼꦥꦶꦏ꧀
hêpil hepil ꦲꦼꦥꦶꦭ꧀
hêplang heplang ꦲꦼꦥ꧀ꦭꦁ
hêplong heplong ꦲꦼꦥ꧀ꦭꦺꦴꦁ
hêplèk heplek ꦲꦼꦥ꧀ꦭꦺꦏ꧀
hêpluk hepluk ꦲꦼꦥ꧀ꦭꦸꦏ꧀
hêplup heplup ꦲꦼꦥ꧀ꦭꦸꦥ꧀
hêpuh hepuh ꦲꦼꦥꦸꦃ
hêpuk hepuk ꦲꦼꦥꦸꦏ꧀
hêpur hepur ꦲꦼꦥꦸꦂ
hêpoh hepoh ꦲꦼꦥꦺꦴꦃ
hêpok hepok ꦲꦼꦥꦺꦴꦏ꧀
hêpor hepor ꦲꦼꦥꦺꦴꦂ
hêpos hepos ꦲꦼꦥꦺꦴꦱ꧀
hêra hera ꦲꦼꦫ
hêrad herad ꦲꦼꦫꦢ꧀
hêrah herah ꦲꦼꦫꦃ
hêrak herak ꦲꦼꦫꦏ꧀
hêram heram ꦲꦼꦫꦩ꧀
hêrèh hereh ꦲꦼꦫꦺꦃ
hêrèk herek ꦲꦼꦫꦺꦏ꧀
hêrèn heren ꦲꦼꦫꦺꦤ꧀
hêrès heres ꦲꦼꦫꦺꦱ꧀
hêrêb hereb ꦲꦼꦉꦧ꧀
hêrêm herem ꦲꦼꦉꦩ꧀
hêrêp herep ꦲꦼꦉꦥ꧀
hêrês heres ꦲꦼꦉꦱ꧀
hêri heri ꦲꦼꦫꦶ
hêrih herih ꦲꦼꦫꦶꦃ
hêrik herik ꦲꦼꦫꦶꦏ꧀
hêrit herit ꦲꦼꦫꦶꦠ꧀
hêru heru ꦲꦼꦫꦸ
hêrug herug ꦲꦼꦫꦸꦒ꧀
hêruh heruh ꦲꦼꦫꦸꦃ
hêroh heroh ꦲꦼꦫꦺꦴꦃ
hêrut herut ꦲꦼꦫꦸꦠ꧀
hêrob herob ꦲꦼꦫꦺꦴꦧ꧀
hêrog herog ꦲꦼꦫꦺꦴꦒ꧀
hêrong herong ꦲꦼꦫꦺꦴꦁ
hêros heros ꦲꦼꦫꦺꦴꦱ꧀
hêrti herti ꦲꦼꦂꦠꦶ
hêsa hesa ꦲꦼꦱ
hêsah hesah ꦲꦼꦱꦃ
hêsak hesak ꦲꦼꦱꦏ꧀
hêsat hesat ꦲꦼꦱꦠ꧀
hêsèng heseng ꦲꦼꦱꦺꦁ
hêsês heses ꦲꦼꦱꦼꦱ꧀
hêsih hesih ꦲꦼꦱꦶꦃ
hêsuh hesuh ꦲꦼꦱꦸꦃ
hêsuk hesuk ꦲꦼꦱꦸꦏ꧀
hêsung hesung ꦲꦼꦱꦸꦁ
hêsur hesur ꦲꦼꦱꦸꦂ
hêsog hesog ꦲꦼꦱꦺꦴꦒ꧀
hêsok hesok ꦲꦼꦱꦺꦴꦏ꧀
hêsol hesol ꦲꦼꦱꦺꦴꦭ꧀
hêsong hesong ꦲꦼꦱꦺꦴꦁ
hêsop hesop ꦲꦼꦱꦺꦴꦥ꧀
hêsor hesor ꦲꦼꦱꦺꦴꦂ
hêsot hesot ꦲꦼꦱꦺꦴꦠ꧀
hêtêng heteng ꦲꦼꦠꦼꦁ
hêtêr heter ꦲꦼꦠꦼꦂ
hêtik hetik ꦲꦼꦠꦶꦏ꧀
hêtir hetir ꦲꦼꦠꦶꦂ
hêtuk hetuk ꦲꦼꦠꦸꦏ꧀
hêtum hetum ꦲꦼꦠꦸꦩ꧀
hêtus hetus ꦲꦼꦠꦸꦱ꧀
hêtut hetut ꦲꦼꦠꦸꦠ꧀
hêtog hetog ꦲꦼꦠꦺꦴꦒ꧀
hêtoh hetoh ꦲꦼꦠꦺꦴꦃ
hêtum hetum ꦲꦼꦠꦸꦩ꧀
hêtong hetong ꦲꦼꦠꦺꦴꦁ
hêtor hetor ꦲꦼꦠꦺꦴꦂ
hêtrap hetrap ꦲꦼꦠꦿꦥ꧀
hêcak hecak ꦲꦼꦕꦏ꧀
hêcam hecam ꦲꦼꦕꦩ꧀
hêcap hecap ꦲꦼꦕꦥ꧀
hêcèh heceh ꦲꦼꦕꦺꦃ
hêcèk hecek ꦲꦼꦕꦺꦏ꧀
hêcu hecu ꦲꦼꦕꦸ
hêcul hecul ꦲꦼꦕꦸꦭ꧀
hêting heting ꦲꦼꦠꦶꦁ
hêthuk hethuk ꦲꦼꦛꦸꦏ꧀
hêthung hethung ꦲꦼꦛꦸꦁ
hêthur hethur ꦲꦼꦛꦸꦂ
hêwèt hewet ꦲꦼꦮꦺꦠ꧀
hêwor hewor ꦲꦼꦮꦺꦴꦂ