basa Jawa

basa Jawa

basa Jawa (aksara Jawa: (ba) (sa) (Ja) (wa)) krama/ngoko

  1. basa asli wong Jawa;
  2. sawijining basa sing dituturake ing Tanah Jawa utawa Pulo Jawa;Kata kunci/keywords: arti basa Jawa, makna basa Jawa, definisi basa Jawa, tegese basa Jawa, tegesipun basa Jawa